Kiepskie nastroje deweloperów i stabilizacja cen

Kiepskie nastroje deweloperów i stabilizacja cen

Jak wskazuje badanie Indeksu Nastroju Deweloperów (IND), w porównaniu z ubiegłym rokiem, w branży zaszła znacząca zmiana oczekiwań. Otóż większość firm prognozuje stabilizację cen, a ponad 30% uważa, że ceny spadną.

Czy nieruchomości w Polsce zaczną tanieć?

Jak podkreślają twórcy raportu, badane oczekiwania deweloperów, reprezentowane przez IND, w połączeniu z danymi o sprzedaży i cenach, to wskaźniki pozwalające przewidzieć sytuację rynkową na kolejnych 6 miesięcy.

Zeszłoroczne badanie pokazało, iż 81,4% deweloperów spodziewało się kolejnych wzrostów cen mieszkań i wzrostu sprzedaży. W tym roku tę opcję wybrało jedynie 13% respondentów. Natomiast 80% opowiedziało się za stabilizacją cen, a kolejnych 7% przewiduje ich spadek.

Według twórców raportu, w okresie najbliższych miesięcy czeka nas stabilizacja cen, czego nawet nie zmieni program #nastart, nie przy obecnej podaży. Bez wątpienia jednak umożliwienie pewnej grupie osób zakup mieszkań przełoży się na poprawę sprzedaży, co z kolei zapewni podaż, a więc w dłuższej perspektywie ustabilizuje rynek.

Zmiany cen mieszkań – indeks

Wykres obrazujący IND w zakresie cen mieszkań wyraźnie pokazuje trend spadkowy. Otóż w analizowanym okresie od maja zeszłego roku do czerwca br. indeks spadł z poziomu 0,76 do zaledwie 0,06, co czyni go najniższym w całym dotychczasowym badanym okresie.

Największy spadek indeksu odnotowano pomiędzy wrześniem a grudniem 2023 r ., gdy jego wartość zmalała z 0,69 do 0,32. W czasie od stycznia do marca tego roku nastąpiła nieznaczna korekta wzrostowa, ale już w kolejnych miesiącach powrócił trend spadkowy.

Zmiany cen mieszkań – struktura odpowiedzi

Analiza struktury odpowiedzi deweloperów wskazuje na dramatyczną zmianę ich oczekiwań. Otóż w maju 2023 r. 81,4% z nich opowiedziało się za wzrostem cen. W czerwcu 2024r. było to już zaledwie 13%.

W tym samym czasie wyraźnie wzrósł odsetek deweloperów zakładających stabilizację cen, z 17,1% w maju 2023 r. do 80% w czerwcu br. Specjaliści zwracają uwagę, że odsetek firm spodziewających się spadku cen to wciąż zaledwie 7%.

Zmiana tempa sprzedaży – indeks

IND dotyczący tempa sprzedaży również wskazuje na tendencję spadkową, choć już ze zdecydowanie większymi wahaniami niż indeks cen. Otóż w maju zeszłego roku wynosił on 0,70, w czerwcu tego roku już -0,15.

Największy spadek odnotowany został między wrześniem a grudniem 2023 r., gdy indeks spadł z 0,44 do -0,09. W pierwszym kwartale tego roku nastąpiło odbicie indeksu, ale od marca ponownie zaczął on spadać.

Zmiany tempa sprzedaży – struktura odpowiedzi

Analiza struktury odpowiedzi w zakresie tempa sprzedaży, ujawnia jeszcze bardziej dramatyczną zmianę niż miało to miejsce w przypadku cen. Zgodnie z danymi, w maju 2023 r. 75% ankietowanych spodziewało się wzrostu sprzedaży. Wówczas nikt nie opowiedział się za ewentualnym spadkiem. Natomiast w czerwcu tego roku sytuacja ta uległa diametralnej zmianie. Otóż zaledwie 16,5% deweloperów przewiduje wzrost sprzedaży, podczas gdy 31,3% spodziewa się spadku. Najwięcej, bo aż 54,7% ankietowanych przewiduje stabilizację tempa sprzedaży.

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.