Muzeum Sztuki w Łodzi

Strona główna » Muzeum Sztuki w Łodzi

Muzeum Sztuki w Łodzi

Muzeum Sztuki w Łodzi to instytucja założona w 1930 r., której program opiera się na nowoczesnej sztuce awangardowej, a także dokumentowaniu jej historii oraz pracy nad jej aktualizacją. Jest drugim najstarszym muzeum sztuki nowoczesnej na globie, które w 1998 r. wpisano do Państwowego Rejestru Muzeów. Łódzkie Muzeum Sztuki obejmuje dzieła z zakresu malarstwa, rzeźby oraz obiektów przestrzennych, grafiki, rysunku, fotografii i technik wizualnych.

Historia powstania łódzkiego Muzeum Sztuki sięga 1930 r. Początkowo mieściło się w ratusza przy Placu Wolności, a jego nazwa brzmiała: „Muzeum Historii i Sztuki im. Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów”. 13 kwietnia 1930 r. doszło do pierwszej wystawy w tej placówce. Kolekcja składała się z dzieł gromadzonych w latach 1929-38 przez grupę „a.r.”. Inicjatorem akcji powiększania tych zbiorów był malarz i teoretyk sztuki- W. Strzemiński, którego wspierali tacy artyści jak: K. Kobro, H. Stażewski, J. Brzękowski i J. Przyboś. W owym czasie zebrano w łódzkim Muzeum Sztuki dzieła wybitnych abstrakcjonistów (np. H. Arpa), kubistów (np. F. Légera), dadaistów (K. Schwittersa), surrealistów (M. Ernsta), futurystów (E. Prampoliniego), formistów (L. Chwistka), unistów (W. Strzemińskiego) i malarzy „czystej formy” (Witkacego). Rozwój międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej i nowoczesnej placówka ta zawdzięcza dyrektorowi R. Stanisławskiemu, który powiększył kolekcję o płótna m.in. M. Białki, R. Opałki, londyńskich artystów pop-art i op-art (np. B.Riley), a także amerykańskich przedstawicieli minimal-art (m.in. D. Grahama). Ponadto sam J. Beuys podarował temu muzeum ok. 300 swoich prac. W 1948 r. placówkę przeniesiono na ul. Więckowskiego 36, a 2 lata później zaczęła ona działać pod obecną nazwą: Muzeum Sztuki w Łodzi. Obecnie zbiory muzealne liczą 17 000 egzemplarzy (w tym również kolekcję sztuki dawnej- obrazy Matejki, Malczewskiego, Wyspiańskiego, Chełmońskiego), którymi zarządza dyrektor J. Suchan. Stanowi ono jedyne w Polsce muzeum posiadające tak wielkie zbiory światowej sztuki XX i XXI w.

muzuem stuki

Źródło: http://www.panoramio.com/photo/43114998

Od 2009 roku przyznawana jest nagroda MS, którą otrzymuje się za mecenat, promowanie Muzeum lub inną formę aktywnej postawy w kulturze.

Łódzkie Muzeum Sztuki składa się z trzech oddziałów:

-ms1 mieszczącego się przy ul. Więckowskiego 36 i służącego realizacji programu wystaw czasowych, a także projektów związanych z filmem eksperymentalnym, performance`em i sztuką wideo

-ms2 – miejsce eksperymentalnej pracy z Kolekcją XX i XXI w. mieszczące się przy ul. Ogrodowej 19 i będące dawną przędzalnią Izraela Poznańskiego; odbywają się tu również wystawy czasowe, działania edukacyjne, wykłady i projekcje filmowe

-XIX-wieczny Pałac Herbsta przy ul. Przędzalnianej 72, w którym można ujrzeć ekspozycję wnętrz z przełomu XIX i XX w.; jest to także miejsce wystaw czasowych, działań edukacyjnych oraz koncertów

Godziny otwarcia: z wyjątkiem poniedziałków; wt. – ndz.: 12.00-19.00 (Pałac Herbsta), 10.00-19.00 (ms1, ms2).

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.