Czym się różni gwarancja od rękojmi

gwarancja

Jeżeli zakupiony przez nas produkt nie działa zgodnie z założeniami jego producenta, możemy skorzystać z rękojmi lub gwarancji na ten produkt. Jaka jest między nimi różnica? Ile trwa gwarancja, a ile rękojmia? Z której opcji powinniśmy skorzystać?

Czym jest gwarancja, a czym rękojmia?

Gwarancja jest dokumentem wydawanym przez producenta dobrowolnie. Wydawana jest zazwyczaj przy sprzedaży towaru, bez względu na to, czy produkt jest równocześnie sprzedawcą, czy też nie. Dokument ten określa czas, w jakim obowiązuje gwarancja jakości oraz warunki konieczne do jej uwzględnienia. Z powodu tego, że producent udziela gwarancji dobrowolnie, to sam określa też warunki, termin obowiązywania oraz zakres uprawnień konsumenta. Warto być świadomym, że gwarancja dotyczy wad fizycznych, czyli sytuacji, gdy towar jest niezgodny z umową sprzedaży. Natomiast rękojmia jest ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego produktu. Wada prawna występuje, jeżeli towar nie był własnością sprzedającego, lecz osób trzecich. Warunki rękojmi są określone w przepisach prawa, dokładniej w Kodeksie Cywilnym, których przedsiębiorstwa nie może w żadnym zakresie modyfikować na niekorzyść konsumenta. Co do zasady jest więc ona opcją korzystniejszą dla kupujących. Daje bowiem większą pewność posiadanych uprawnień i ułatwia dochodzenie roszczeń od sprzedającego.

Czas trwania gwarancji i rękojmi

W przypadku gwarancji to gwarant samodzielnie podejmuje decyzję, na jak długo udzielić gwarancji na dany produkt. Kupującemu często oferuje się pewien okres gwarancji z możliwością jego wydłużenia za dodatkową opłatą. Natomiast czas trwania rękojmi regulują przepisy Kodeksu Cywilnego – są to dwa lata (a pięć lat w przypadku nieruchomości). Przy sprzedaży towaru używanego sprzedający odpowiedzialny jest za wady przez minimum rok od jego zbycia.

Czy gwarancja i rękojmia wykluczają się wzajemnie?

Oczywiście nie wykluczają się. Najczęściej konsumenci korzystają z gwarancji producenta. Taka reklamacja jest bowiem zazwyczaj szybciej realizowana. Producent znający swój produkt powinien go bowiem naprawić w stosunkowo krótkim czasie. Jednak jeżeli gwarant nie jest w stanie spełnić oczekiwań konsumenta, może on skorzystać z rękojmi. To, z której formy reklamacji skorzysta, zależy wyłącznie od niego.

Podsumowanie

Na zakończenie warto przypomnieć główne różnice pomiędzy gwarancją a rękojmią. Rękojmia jest obowiązkowa, podczas gdy udzielenie gwarancji jest dobrowolne. Okres obowiązywania rękojmi wynosi 2 lata, a czas trwania gwarancji reguluje gwarant. Ważną informacją jest też fakt, że w ramach rękojmi za wadliwy towar odpowiada sprzedawca, a w ramach gwarancji odpowiedzialność leży po stronie producenta. Producent nie ma obowiązku udzielenia gwarancji, ale sprzedawca zawsze odpowiada za wydany towar z mocy prawa. Równie ważne jest, że skorzystanie z uprawnień przysługujących kupującemu na podstawie gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.